SDoL COVID-19 tablodbò

Tout ka konfime nan COVID-19 nan lekòl SDoL yo konte sou yon tablodbò piblik. Klike sou lyen ki anba a pou wè.

View Dachbord
Distri lekòl Lancaster
Ansanm nou kapab

Nou konnen ansèyman ak aprantisaj gade diferan ane sa a nan distri lekòl la nan Lancaster. Li nan yon pati nan angajman nou nan sante ak byennèt elèv nou yo ak anplwaye yo. Nou te devlope yon seksyon nan sit entènèt nou an ki esplike modèl enstriksyon nou an, pwotokòl sante ak pwosedi netwayaj amelyore. Klike sou lyen ki anba a pou aprann plis.

Paran yo

LEARN

Kominote

INSPIRE

Resous

GRANDI

ALUMNI & ZANMI

ENGAGE

Anons Spesyal Nouvèl

SDoL te rele pi bon kominote pou edikasyon mizik

Pou plis pase yon dekad, Distri Lekòl Lancaster te konsidere kòm youn nan pi bon kote pou edikasyon mizik. Fondasyon NAMM te rele Distri lekòl Lancaster nan lis 2021 li yo nan pi bon kominote pou edikasyon mizik pou angajman eksepsyonèl nan edikasyon mizik. SDoL se youn nan 686 distri lekòl atravè peyi an [...]

Li piplis

Pran sondaj nou an sou opsyon aprantisaj pou otòn 2021

Distri lekòl Lancaster ap evalye modèl ansèyman yo ofri elèv nou yo nan ane ki sot pase a epi konsidere opsyon pou ane lekòl 2021-2022 la. Tanpri patisipe nan sondaj sa a kout pa pataje preferans ou. Tanpri sonje: Repons sondaj sa a pa angaje paran yo oswa distri a nan opsyon pou ane lekòl kap vini an.

Li piplis